Blog

Het is zo simpel, dat bijna niemand het ziet

 “We exporteren onze paprika’s wereldwijd èn importeren paprika’s uit Spanje! We gooien letterlijk energie en geld weg. Terwijl we in onze regio alles in huis hebben om economisch onafhankelijk en zelfvoorzienend te zijn”

Ed Morel, conceptor en communicatiedeskundige.

Wat is concepting?

“Concepting is het moderne alternatief voor het achterhaalde, oude marketingdenken.Waar traditionele marketing zich bedient van uitgewerkte product- of klantgeoriënteerde strategieën, gaat ‘concepting’ juist uit van een ‘waarde’-georiënteerde strategie. Concepting is inzetten op ‘het dienende idee’, waarvan een product het logische en dus zinvolle gevolg is. Richard Branson van Virgin stelt bij elke ‘start up’ als eerste eis dat ’t product dienstbaar moet zijn voor mens en milieu. En daar is hij miljardair mee geworden. Concepting is uitgaan van een filosofie, van passie, visie, authenticiteit, sympathie, integriteit en identiteit. En dàt via consistente communicatie met elan en gloed over het voetlicht brengen.Geen ‘pull’ dus meer, maar ‘push’. Niets opdringen, maar enthousiasme genereren en fans winnen. En op die manier een natuurlijke vraag creëren. Op de manier dus die ‘Virgin’, ‘Apple’ en ‘Nike’ ons voordoen.”

Ed Morel is de man met een plan. Hij ontwikkelde een strategie die de regio Noord-Limburg en ver daarbuiten, economisch voortvarend en zelfredzaam kan maken. En duurzaam. Zijn team ontwikkelde daarvoor een uitgewerkte visie die in een concreet masterplan is uitgewerkt. Een plan dat inmiddels veel bijval oogst, niet alleen lokaal, maar ook op provincieniveau en zelfs in Brussel.

“Je lost een crisis niet op met eenzelfde denkwijze als die de crisis veroorzaakt heeft. In die zin is de recessie een geschenk. ’t Biedt ons de ideale kans om in te gaan zien hoe ’t wèl functioneert. Met simpel ànders denken. En rigoureus focussen op continue economische vooruitgang èn duurzaamheid. Local for local. Dat ’t kan, is al op diverse plaatsen in de wereld bewezen. Dus waarom niet ook hier?”

“Kijk nou eens naar de regio waarin wij wonen. Niet alleen naar de directe omgeving Noord-Limburg, maar ook over de grenzen heen. Dan zie je dat onze directe omgeving met 290.000 inwoners het centrum vormt van het grootste aaneengesloten agrarische gebied in Europa, met wel 20 miljoen inwoners.

In food, agro, logistiek en innovatie ligt onze kracht. Dus dáár moet ons brandpunt liggen! Een nieuwe economie, geschoeid op de leest van Silocon Valley. Maar dan een Greenport Valley.”  

“Met een grensoverschrijdende samenwerking kunnen we een economisch zelfvoorzienende regio worden waar 20 miljoen mensen van profiteren. Van Eindhoven tot en met Düsseldorf, van Nijmegen tot en met Roermond. We hoeven alleen maar helder en logisch te denken. Het is zo simpel, dat bijna niemand ’t ziet.”

“Miljoenen aan subsidie worden jaarlijks opgebruikt met lokale initiatieven van goedwillende partijen. Zonder dat er van een overall visie of een structureel integraal plan sprake is. Overheid, ondernemers en onderwijs werken los van elkaar. Met elk hun eigen agenda. Terwijl juist een gefocuste samenwerking en het delen van kennis ons krachtig maakt. En onze economie blijvend kan versterken.”

Waar zit volgens u het probleem?

“Niet de overheid, maar het bedrijfsleven is de aangewezen partij om nieuwe markten aan te boren. Ondernemers vanuit de overheid top-down aansturen functioneert niet. Want ondernemen is geen overheidstaak maar ‘oude economie’. Het faciliteren ervan is dat wèl. Wanneer daarbij ook het onderwijs wordt gericht op de behoeften van het bedrijfsleven, dan kunnen we echt bergen verzetten. Daarom moet de overheid faciliteren en het onderwijs stroomlijnen. Zodat het bedrijfsleven kan initiëren.”

Inmiddels wordt steeds beter voelbaar hoe Morels visie en plan een breder draagvlak krijgt. Venlo gaat zich definitief focussen op ‘food’ en onderdelen van zijn plan zijn al in gang gezet. De provincie Limburg trekt vele extra miljoenen uit voor onderwijs. Overheid, onderwijs en ondernemers beginnen stapsgewijs het belang van co-creation te onderschrijven. Maar van een integrale visie, zoals Morels bureau die heeft ontwikkeld, waarbij één gezamenlijke focus bestaat, is nog steeds geen sprake. Nog te veel wordt er gefragmenteerd op eilanden gewerkt. Ik zal me daarom blijven inzetten totdat dit totaalplan door alle partijen is begrepen. Zodat een groot Greenport Valley, met een bloeiende economie voor 20 miljoen mensen werkelijkheid kan worden.”

Ed Morel | dinsdag 07 mei

Reacties

 

nog geen reacties geplaatst

 

Reageren


Contacteer ons via het formulier hiernaast. Wij antwoorden u zo snel mogelijk. Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

Onze algemene contactgegevens vindt u in de rechterkolom op onze site.


sluiten